กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สัญลักษณ์ * จำเป็นต้องระบุห้ามเว้นว่าง
 


ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมฯ

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์สมาคม
 2. โอนเงิน 500 บาท ผ่าน บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
  ชื่อบัญชี "สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก"
  เลขที่บัญชี "016-449401-0"
 3. แนบสำเนาใบสมัครสมาชิกสมาคม, สำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา และสำเนาการโอนเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 500 บาท มาที่
  • Email : info@ambu.or.th หรือ
  • Fax : 02-419-7190
 4. การสมัครสมาชิกสมาคมจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับการยืนยันกลับ พร้อมเลขสมาชิกจากเจ้าหน้าที่ทาง Email
 5. สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-4197190 คุณพิมพ์พิกา คุณพีรกานต์